Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jahodná
ObecJahodná
Pozsonyeperjesközség

Erb obce

PhDr. Ladislav Vrteľ, akademik Medzinárodnej Heraldickej akadémie v Paríži a tajomník Heraldického kolégia Fraňa Kráľa 21, 811 05 Bratislava

Erb

Erb obce Jahodná

Historickú symboliku obce Jahodná poznáme podľa viacerých prameňov, ktoré sa od seba odlišujú iba v detailoch. Najstarším známym prameňom je pečať zachovaná na archívnom dokumente z r. 1778. V strede pečatného poľa je zobrazený nad ornamentálne stvárnenými vlnami polmesiacovitý čln, nad ním vodorovne položené veslo a hák, sprevádzané nebeskými telesami polmesiacom a hviezdou. 

Mladšie pečatidlo je datované rokom 1828 a jeho kruhopis znie EPERJESY HELYSEG PETSETJE 1828. V strede pečatného poľa je takisto zobrazený čln, vodorovne položené veslo a hák a nebeské telesá. 

Najmladšie pečatidlo opísal J. Novák ako na modrom štíte čln a skrížený hák s veslom, vo vrchných rohoch štítu je zlatá hviezdička a strieborný polmesiac. Zdá sa však, že spomenutý symbol nevychádzal zo zreteľných odtlačkov historických pečatí, pretože v nich nikdy nebolo veslo a hákovité bidlo skrížené. Práve zvláštna poloha vesla a bidla v oboch historicky doložených pečatiach obce sú rozhodujúcim identifikačným znamením, odlišujúcim na prvý pohľad erb Jahodnej od erbov iných obcí s podobným obsahom. Stačí v tejto súvislosti spomenúť, že jestvuje viacero obcí s motívom člna, nebeských telies a vesla, či hákovitého bidla, ktoré sú skutočne skrížené – ako napríklad v erbe Novej Dedinky, Trhovej Hradskej, Tomášikova či Kátova. Vzhľadom na to, že erb má byť jednoznačným identifikačným znamením, odlišujúcim od seba jednotlivé obce, je nevyhnutné v prípade erbu obce Jahodná zachovať historickú kompozíciu oboch doložených pečatí. Postavenie nebeských telies rešpektuje poslednú používanú podobu obecného erbu. 

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie, navrhnuté už r. 1910 – t.j. modrý štít a zlato – strieborné znamenia. 

Erb obce Jahodná má teda túto podobu: 
V modrom štíte na vlnách zlatý, zvnútra strieborný polmesiacovitý čln prevýšený zlatým, striebrom okovaným položeným a obráteným veslom, a strieborným položeným hákovitým bidlom na zlatej žrdi; v horných rohoch štítu vpravo zlatá hivezda a vľavo strieborný polmesiac s tvárou. 

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Jahodná v heraldických publikáciach ho nebude potrebné znova upravovať. 

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/6), bielej (1/6), žltej (1/6) a modrej (2/6).

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcim do tretiny jej listu. 

Pečať obce Jahodná je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JAHODNÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. 

Zástava obce Jahodná má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. 

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). 

Krátka zástava obce Jahodná je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. 

Koruhva obce Jahodná predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. 

Znaková zástava obce Jahodná má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu. 

Kombinovaná, alebo tiež „veľká” koruhva obce Jahodná predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. 

Štandarda starostu obce Jahodná má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2
1
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26
1
27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Príďte nás navštíviť