Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Štefan Gál

 

pdf
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Štefan Gál