• 1

Konania

2019

2019.02.04. - Upovedomenie o začatí konania - Katarína Czuczová
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Beke
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - Tibor Danicsek, Ing.
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - František Páczer
2019.02.26. - Upovedomenie o začatí konania - Helena Fülöpiová
2019.03.29. - Upovedomenie o začatí konania - Liliputi
2019.06.16. - Upovedomenie o začatí konania - Dömény Tamás
2019.07.29. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2019.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Juraj Saláth
2019.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Tomáš Malíček
2019.10.10. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská

2018

2018.02.06. - Upovedomenie o začatí konania - Gábor Takács
2018.02.06. - Upovedomenie o začatí konania - Némethová
2018.02.09. - Upovedomenie o začatí konania - Ľudovít Kura, Ing.
2018.03.16. - Upovedomenie o začatí konania - Ľudovít Lestyán
2018.03.21. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Dudás
2018.03.21. - Upovedomenie o začatí konania - Zoltán Mátis
2018.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Ferdinand Bulla, Ing.
2018.10.11. - Upovedomenie o začatí konania - Tomáš Šándor
2018.10.23. - Upovedomenie o začatí konania - Eva Gurunczová
2018.11.21. - Upovedomenie o začatí konania - Mihály Fülöpi
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Lívia Müller
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Danicseková Helena
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Marcello Falanga

2017

2017.12.01. - Upovedomenie o začatí konania - Evelin Százova
2017.12.01. - Upovedomenie o začatí konania - Tibor Mórocz
2017.01.25. - Upovedomenie o začatí konania - Adrián Pintér
2017.02.07. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Durmik
2017.03.20. - Upovedomenie o začatí konania
2017.03.24. - Upovedomenie o začatí konania - Elemér Török

2016

2016.01.02. - Upovedomenie o začatí konania
2015.12.03. - Upovedomenie o začatí konania - Soňa Ölvecká

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 905 531 805 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa