• 1

Konania

2023

2023.02.04 - Upovedomenie o začatí konania - Blaha spol.
2023.02.13 - Upovedomenie o začatí konania - V. Nagy
2023.02.27 - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2023.10.02 - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2023.10.26 - Upovedomenie o začatí konania - A. Horváthová
2023.11.09 - Upovedomenie o začatí konania - Cs. Penczinger, PhDr.
2023.11.09 - Upovedomenie o začatí konania -  T. Žák
2023.11.27 - Upovedomenie o začatí konania -  T. Királyi

2022

 

2022

2022.01.20. - Upovedomenie o začatí konania - Bioprodukt s.r.o.
2022.01.20. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2022.02.02. - Upovedomenie o začatí konania - I. Seres
2022.03.09. - Upovedomenie o začatí konania - R. Bors
2022.10.11. - Upovedomenie o začatí konania - Repečková Katarína, Ing.
2022.12.30 - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská

2021

2021.01.26. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2021.01.26. - Upovedomenie o začatí konania - J. Mésároš
2021.03.08. - Upovedomenie o začatí konania - BIOPRODUKT DUNAJSKÝ KLÁTOV s.r.o.
2021.09.24. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2021.10.04. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2021.10.04. - Upovedomenie o začatí konania - Ivan Malina
2021.10.21. - Upovedomenie o začatí konania - Attila Nagy
2021.10.29. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislva Tánczos, Ing.
2021.11.11. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2021.11.23. - Upovedomenia o začatí konaia - Gábor Patassy, Ing. a Estera Tóthová
2021.12.13. - Upovedomenia o začatí konaia - Ludovít Nagy
2021.12.13. - Upovedomenia o začatí konaia - Ladislav Nagy

2020

2020.01.27. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2020.01.27. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2020.02.05. - Upovedomenie o začatí konania - Marian Navrátil
2020.02.05. - Upovedomenie o začatí konania - Erzsébet Ravasz
2020.02.05. - Upovedomenie o začatí konania - Gábor Takács
2020.02.24. - Upovedomenie o začatí konania - A. Krcseková a ost. obyvateľov bytov
2020.02.24. - Upovedomenie o začatí konania - A. Zimová
2020.03.13. - Upovedomenie o začatí konania - K. Fucseková
2020.03.13. - Upovedomenie o začatí konania - P. Molnárová
2020.03.19. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2020.10.26. - Upovedomenie o začatí konania - Claudia Hindrová
2020.10.26. - Upovedomenie o začatí konania - Ing. Vojtech Lamačka
2020.10.26. - Upovedomenie o začatí konania - Obec Trhová Hradská
2020.11.25. - Upovedomenie o začatí konania - Z. Both

2019

2019.02.04. - Upovedomenie o začatí konania - Katarína Czuczová
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Beke
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - Tibor Danicsek, Ing.
2019.02.13. - Upovedomenie o začatí konania - František Páczer
2019.02.26. - Upovedomenie o začatí konania - Helena Fülöpiová
2019.03.29. - Upovedomenie o začatí konania - Liliputi
2019.06.16. - Upovedomenie o začatí konania - Dömény Tamás
2019.07.29. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2019.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Juraj Saláth
2019.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Tomáš Malíček
2019.10.10. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2019.11.07. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská
2019.12.02. - Upovedomenie o začatí konania - Forró Bálint,Ing. a Forró Zuzana, Ing. arch.
2019.12.27. - Upovedomenie o začatí konania - Trhová Hradská

2018

2018.02.06. - Upovedomenie o začatí konania - Gábor Takács
2018.02.06. - Upovedomenie o začatí konania - Némethová
2018.02.09. - Upovedomenie o začatí konania - Ľudovít Kura, Ing.
2018.03.16. - Upovedomenie o začatí konania - Ľudovít Lestyán
2018.03.21. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Dudás
2018.03.21. - Upovedomenie o začatí konania - Zoltán Mátis
2018.10.03. - Upovedomenie o začatí konania - Ferdinand Bulla, Ing.
2018.10.11. - Upovedomenie o začatí konania - Tomáš Šándor
2018.10.23. - Upovedomenie o začatí konania - Eva Gurunczová
2018.11.21. - Upovedomenie o začatí konania - Mihály Fülöpi
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Lívia Müller
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Danicseková Helena
2018.11.22. - Upovedomenie o začatí konania - Marcello Falanga

2017

2017.12.01. - Upovedomenie o začatí konania - Evelin Százova
2017.12.01. - Upovedomenie o začatí konania - Tibor Mórocz
2017.01.25. - Upovedomenie o začatí konania - Adrián Pintér
2017.02.07. - Upovedomenie o začatí konania - Ladislav Durmik
2017.03.20. - Upovedomenie o začatí konania
2017.03.24. - Upovedomenie o začatí konania - Elemér Török

2016

2016.01.02. - Upovedomenie o začatí konania
2015.12.03. - Upovedomenie o začatí konania - Soňa Ölvecká

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa