Záznam o spracovateľských činnostiach - VOĽBY Čl. 30 odst. 1 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Záznam o spracovateľských činnostiach - VOĽBY Čl. 30 odst. 1 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
pdf