Aplikácia Západoslovenská distribučná a.s.

 

 

 

AkoSaPripojitDoSustavy

Táto funkcionalita je elegantným riešením pre každého Vášho občana, ktorý z miesta domova, na známej stránke svojej obce nájde elektronickú žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy.

 

AktualnePoruchy

Pri výbere práve tejto ponuky sa občanovi automaticky vygeneruje zoznam plánovaných odstávok elektriny v obci na nasledujúcich minimálne 15 kalendárnych dní. Nebude nutné vypisovať názov obce, tento je zapracovaný priamo v aplikácii a stačí teda iba označenie vybranej ponuky z aktívneho bannera na získanie informácií o plánovaných odstávkach.

 

PlanovaneOdstavkyElektriny

Označením tejto ponuky budú občania informovaní o aktuálnych poruchách v obci s trvaním viac ako 15 min. Informácia obsahuje začiatok poruchy ako aj predpokladaný termín odstránenia poruchy. V prípade zmeny predpokladaného termínu je tento údaj aktualizovaný podľa informácií o náročnosti odstraňovania poruchy priamo z terénu.

 

Zdôrazňujeme, že sa nejedná o predaj elektrickej energie, ani o zmenu dodávateľa elektriny. Účelom tejto aplikácie je zjednodušiť prístup k informáciám pre občanov.