• 1

Výsledok hlasovania vo voľbách starostu obce v Jahodnej

 

15. novembra 2014

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidáto na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:


Kandidáti:

1. Jarmila Csiba, Ing., nezávislý kandidát  - 478 hlasov     


Za starostu bol zvolený:

Kandidát:

1. Jarmila Csiba, Ing., nezávislý kandidát

 

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa