Zmena a doplnenie opatrení HH Slovenskej republiky

pdf Zmena a doplnenie opatrení HH Slovenskej republiky - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia