• 1

COVID IN TEXT

2022.02.02. Flag of Slovakia pdf Letáky - domáca izolácia, karanténa
2022.02.02. Flag of Hungary pdf Röplapok - házi karantén
2021.11.11. Flag of Slovakia pdf Novozriadené odberné testovacie miesta územného spolku SČK v Dunajskej Strede - Mliečany, Dolný Bar
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Automat reštaurácie
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Automat fitness
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Automat rúška
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Automat Hromadné podujatia
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Automat HP svadby kary
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf Na stiahnutie – grafika a manuály pre prevádzky
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu
2021.09.16. Flag of Slovakia pdf UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu
2021.09.02. Flag of Slovakia pdf Aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR z 31. 08. 2021
2021.09.02. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 482 zo 31. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 06. septembra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu - zelená zóna
2021.09.02. Flag of Slovakia pdf Prehľad zmien vyhl. 244/2021 - novela upravujúca režim tzv. pendlerov
2021.09.02. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Režim na hraniciach Slovenska - posledná aktualizácia: 27. 08. 2021
2021.09.02. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 244 (zverejnená 27. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 30. augusta 2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Epidemiologická situácia k 18.08.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Domáca izolácia, karanténaa čo robiť po pozitívnom teste od 16.8.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Pravidlá prehromadné podujatia od 16.8.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Návštevy v zdravotníckych od 16.8.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora od 16.08.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre prevádzky od 16.08.2021
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf Semafor Kultura v19.4
2021.08.20. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 446 zo 18. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19)
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 441 zo 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovostik návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovostis ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 440 zo 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1)
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 241 (zverejnená 12. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 240 (zverejnená 12. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 239 (zverejnená 12. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 238 (zverejnená 12. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivostit
2021.08.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 237 (zverejnená 12. augusta 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Informácia k Vyhláške ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí a k Vyhláške k činnosti prevádzok počas pandémie 23.07.2021
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre prevádzky - posledná aktualizácia: 23. 07. 2021
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 234 (zverejnená 23. júla 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenianariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre hromadné podujatia - posledná aktualizácia: 23. 07. 2021
2021.07.28. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 233 (zverejnená 23. júla 2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021.07.13. Flag of Slovakia pdf Aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR zo 07. 07. 2021
2021.07.13. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) - Režim na hraniciach Slovenska - revízia dokumentu: 08. 07. 2021
2021.07.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 227 (zverejnená 08.07.2021) ÚVZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 09. júla 2021
2021.07.13. Flag of Slovakia pdf Vyhláška č. 226 (zverejnená 02.07.2021) ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 09. júla 2021, zrušuje vyhlášku č. 218/2021 V. v. SR
2021.07.13. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 405 zo 7. júla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti
2021.07.02. Flag of Slovakia pdf UVSR č. 392 z 30. júna 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - okres Dunajská Streda je od 05. júla 2021 (27. týždeň) opäť zaradený do monitoringu - zelená zóna
2021.07.02. Flag of Slovakia pdf Aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR z 30. 06. 2021
2021.06.28. Flag of Slovakia pdf UVSR 362_2021 rizikové krajiny od 28_06_2021
2021.06.28. Flag of Slovakia pdf UVSR 361_2021 ALERT zaradenie okresov od 28_06_2021
2021.06.23. Flag of Slovakia pdf Zoznam odberných testovacích miest samospráv v 23. kole AG testovania obyvateľov od 21. do 27. júna 2021
2021.06.23. Flag of Slovakia pdf Aktuálny prehľad štandardných MOM v okrese Dunajská Streda a v Trnavskom kraji na tento týždeň (25. týždeň)
2021.06.04. Flag of Slovakia pdf BEZPEČNÁ REŠTAURÁCIA (Manuál) Z 03. 06. 2021
2021.06.04. Flag of Slovakia pdf Epidemiologicka_situacia_210206_02_06_2021
2021.06.04. Flag of Slovakia pdf UV SR č. 310 z 2. júna 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadomna šírenie ochorenia COVID-19
2021.06.02. Flag of Slovakia pdf Presná adresa OM
2021.06.02. Flag of Slovakia pdf Štandardné MOM MZ SR okres DS do 06.06.2021
2021.06.02. Flag of Slovakia pdf Trnavský kraj_30_05_202
2021.05.28. Flag of Slovakia pdf CESTOVNÝ SEMAFOR - Systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc - materiál MZ SR z 25.05.2021
2021.05.28. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) Režim na hraniciach Slovenska - revízia dokumentu: 27. máj 2021 - účinnosť od 31. mája 2021
2021.05.28. Flag of Slovakia pdf Rozcestník (sprievodca) Režim na hraniciach Slovenska - revízia dokumentu: 26. apríl 2021 - aktuálne platný do 30. mája 2021
2021.05.28. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY SR č. 212 (uverejnená 27.05.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 31. mája 2021, zrušuje vyhlášku č. 195/2021 V. v. SR
2021.05.27. Flag of Slovakia pdf COVID AUTOMAT: https://automat.gov.sk/
2021.05.27. Flag of Slovakia pdf Rozcestníky (sprievodcovia) z web ÚVZ SR aktuálne platné (sprievodcovia) z web ÚVZ SR aktuálne platné
2021.05.27. Flag of Slovakia pdf UV SR č. 292 z 26. mája 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadomna šírenie ochorenia COVID-19
2021.05.27. Flag of Slovakia pdf Covid automat a epid. situacia k 25.05.2021
2021.05.21. Flag of Slovakia pdf UV SR č. 272 z 19. mája 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.05.21. Flag of Slovakia pdf Príloha - covid automat - rezortne covid automaty
2021.05.21. Flag of Slovakia pdf Rozcestník - Pravidlá pre hromadné podujatia k vyhláške k obmedzeniam hromadných podujatí od 17. mája 2021
2021.05.21. Flag of Slovakia pdf Rozcestník - Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 17. mája 2021
2021.05.21. Flag of Slovakia pdf Riadenie boja s epidémiou 19.5.2021
2021.05.17. Flag of Slovakia pdf Režim a opatrenia pre hromadné podujatia“ - k vyhl. ÚVZ SR č. 203/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 10. mája 2021
2021.05.17. Flag of Slovakia pdf Režim a opatrenia pre prevádzky“ - k vyhl. ÚVZ SR č. 202/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 10. mája 2021
2021.05.17. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády SR č. 260 zo dňa 14.05.2021 - Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021.
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 7. mája 2021 č. 204 VYHLÁŠKA ÚVZSR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 7. mája 2021 č. 203 VYHLÁŠKA ÚVZSR, ktorou sa nariaďujú opatreniaktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 7. mája 2021 č. 202 VYHLÁŠKA ÚVZSR, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Kedy je potrebné nosiť respirátor či rúško
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Pravidlá pre prevádzky
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Pravidlá hromadných podujatí
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Režim na hraniciach Slovenska
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Návštevy v nemocniciach, domovoch a zariadeniach sociálnych služieb
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Domáca izolácia, karanténaDomáca izolácia, karanténaa čo robiť po pozitívnom teste
2021.05.10. Flag of Slovakia pdf Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu
2021.05.06. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 238 z 5. mája 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadomna šírenie ochorenia COVID-19
2021.05.06. Flag of Slovakia pdf Zaradenie okresov od 10. mája 2021
2021.05.05. Flag of Slovakia pdf Standardne MOM - Trnavský kraj 02.05.2021
2021.05.05. Flag of Slovakia pdf Odberové miesta - zoznam DS 03-09.máj 2021 - 16. kolo
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 30. apríla 2021 č. 200 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 29. apríla 2021 č. 199 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 Uverejnené 23. apríla 2021 č. 195 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 225 z 28. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Kedy je potrebné nosiť respirátor či rúško
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Pravidlá pre prevádzky
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Pravidlá hromadných podujatí
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Režim na hraniciach Slovenska
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Návštevy v nemocniciach, domovoch a zariadeniach sociálnych služieb
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Ako vyzerá domáca izolácia a čo robiť po pozitívnom teste
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf Manuál „Návrat do škôl“
2021.05.03. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 229 z 28. apríla 2021 - k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2021.04.30. Flag of Slovakia pdf Epidemiologická situácia
2021.04.30. Flag of Slovakia pdf „Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne
2021.04.30. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 199, uverejnené 29. apríla 2021 - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021.04.30. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 197, uverejnené 28. apríla 2021 - vyhláška verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021.04.28. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 196, uverejnené 26. apríla 2021 - vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinnosť od 27. apríla 2021
2021.04.28. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 195, uverejnené 23. apríla 2021 - vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 26. apríla 2021
2021.04.28. Flag of Slovakia pdf UV SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
2021.04.23. Flag of Slovakia pdf Zoznam o aktuálne otvorených odberových miestach AG testovania
2021.04.23. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 214 z 21. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2021.04.23. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 212 z 21. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.04.21. Flag of Slovakia pdf Stanovisko k nesúladu uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR 17. apríla 2021
2021.04.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 187, Vydaná 16. apríla 2021 - k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021.04.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 186, Vydaná 16. apríla 2021 - k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021.04.21. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 203/2021 - zaradenie okresov od 16. apríla 2021
2021.04.16. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 176, Vydaná 15. apríla 2021 - vstup na územie SR
2021.04.16. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 175, Vydaná 15. apríla 2021 - rúška
2021.04.16. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 199/2021 - zaradenie okresov od 19 apríla 2021
2021.04.15. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 199/2021 zo 14. apríla k návrhu aktualizácie mapy okresov
2021.04.08. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 185 z 7. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov
2021.04.08. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021
2021.04.08. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 160 zo 17. marca k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
2021.04.08. Flag of Slovakia pdf Zoznam štandardných MOM aktual. 06.04.2021
2021.04.01. Flag of Slovakia pdf Zoznam štandardných MOM aktual. 01.04.2021
2021.03.23. Flag of Slovakia pdf Zoznam štandardných MOM aktual. od 19.03.2021
2021.03.23. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 51, Vydaná 19. marca 2021
2021.03.18. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. č. 156 zo 17. marca 2021 - Covid automat a indikátory okresu DS na 12. týždeň
2021.03.18. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 160 z8 17.03.2021 - predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20. 03. 2021
2021.03.16. Flag of Slovakia pdf Článok z web stránky ÚVZ SR: germicídne žiariče a ozónové generátory
2021.03.16. Flag of Slovakia pdf Aktualizované štandardné MOM v Trnavskom kraji z 12. marca 2021
2021.03.16. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 46, Vydaná 11. marca 2021
2021.03.16. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 137 z 12. marca 2021 - k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.03.08. Flag of Slovakia pdf Zoznam štandardných MOM aktual. 26.02.2021
2021.03.08. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 118 z 24. februára 2021 - k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.03.08. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 77 z 5. februára 2021 - k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
2021.03.08. Flag of Slovakia pdf Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
2021.03.08. Flag of Hungary pdf Ne kockáztasson és következetesen mérlegelje valamennyi külföldi út szükségességét
2021.03.05. Flag of Slovakia pdf Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
2021.03.04. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 40, Vydaná 3. marca 2021
2021.03.04. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 128 z 3. marca 2021 - k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
2021.03.04. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 123 z 28. februára 2021 - k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákonač. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2021.02.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 26, Vydaná 12. februára 2021
2021.02.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 21, Vydaná 07. februára 2021
2021.02.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR - Ročník 31, Čiastka 19, Vydaná 05. februára 2021
2021.01.22. Flag of Slovakia pdf Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, zverejnené 22.01.2021 16:15 web UVZ SR
2021.01.21. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 31 Čiastka 2 vydaná 06. januára 2021
2021.01.17. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 30 z 17. januára 2021 - k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
2021.01.10. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 31 Čiastka 4 vydaná 10. januára 2021
2021.01.06. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 31 Čiastka 2 vydaná 06. januára 2021
2021.01.06. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SR č. 1 z 06. januára 2021
2020.12.31. Flag of Slovakia pdf Návrat žiakov do škôl
2020.12.31. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 38 Vydaná 31. decembra 2020
2020.12.31. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020
2020.12.29. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020
2020.12.27. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 33 Vydaná 27. decembra 2020
2020.12.21. Flag of Slovakia pdf Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky MZ SR z 23. 12. 2020
2020.12.21. Flag of Slovakia pdf Otváracie hodiny mobilných odberových miest zriadených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva počas sviatkov z 21. 12. 2020
2020.12.21. Flag of Slovakia pdf Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami z 21. 12. 2020
2020.12.21. Flag of Slovakia pdf Leták - príchod zo zahraničia
2020.12.21. Flag of Slovakia pdf Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu) z 21. 12. 2020
2020.12.18. Flag of Slovakia pdf Prevádzkové hodiny mobilných odberových miest na antigénové testovanie RÚVZ počas sviatkov
2020.12.17. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 26 Vydaná 17. decembra 2020
2020.12.18. Flag of Slovakia pdf Usmernenie HHSR k realizácii prakt. vyuč. žiakov stredných zdrav. škôl a prakt. výučby študentov v.š., uskut. odbornú prípr. na výkon zdrav. povolania
2020.12.16. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804
2020.12.16. Flag of Slovakia pdf Lockdowvn leták
2020.12.16. Flag of Slovakia pdf Vláda rozhodla: lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. januára
2020.12.15. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 23 Vydaná 15. decembra 2020
2020.12.10. Flag of Slovakia pdf Mali ste pozitívny výsledok testu?
2020.12.10. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 23 Vydaná 10. decembra 2020
2020.12.10. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 22 Vydaná 9. decembra 2020 - k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2020.12.08. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 21 Vydaná 7. decembra 2020
2020.12.08. Flag of Slovakia pdf Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 20 Vydaná 4. decembra 2020
2020.11.11. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 718 z 11. novembra 2020
2020.10.27. Flag of Slovakia pdf KOORDINAČNÉ POKYNY - KOORDINÁCIÓS ÚTMUTATÓ
2020.10.27. Flag of Slovakia pdf INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19 - TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS COVID-19 TESZTELÉSHEZ
2020.10.23. Flag of Slovakia pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020
2020.10.12. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: „ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA“, zverejnené 11. 10. 2020 o 20:02 h.
2020.10.08. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: „Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021“, zverejnené 08. 10. 2020
2020.10.08. Flag of Slovakia pdf Hlavný hygienik Ján Mikas: „Nehľadajme cesty, ako obísť pravidlá“, zverejnené 08. 10. 2020
2020.10.07. Flag of Slovakia pdf Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19, aktualizované a zverejnené 07. 10. 2020
2020.10.02. Flag of Slovakia pdf Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 zverejnené 02. 10. 2020 o 12:36 h na webovej stránke ÚVZ SR (40. týždeň)
2020.10.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7694/2020 z 30. septembra 2020 týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 01. októbra 2020 do odvolania. Opatrenie ruší opatrenia č. OLP/7092/2020 z 9.9.2020 a OLP/6911/2020 z 28.8.2020
2020.09.30. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu
2020.09.29. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 z 29. 09. 2020 (platí od 1. októbra od 07:00 h), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7310/2020 zo 17. 09. 2020 - opatrenie - hranice
2020.09.29. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7852/2020 z 29. 09. 2020 (platí od 1. októbra od 06:00 h), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7189/2020 zo 14. 09. 2020 - opatrenie - rúška
2020.09.28. Flag of Slovakia pdf Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra 2020
2020.09.25. Flag of Slovakia pdf Opatrenie RUVZDS č. 1481
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7189/2020 zo 14. septembra 2020 (platí od 14. septembra od 18:00 h), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5453/2020 z 03.07.2020 - finálne opatrenie - rúška, zverejnené 14. 09. 2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7310/2020 zo 17. septembra 2020 (platí od 18. septembra od 09:00 h), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 - opatrenie - hranice, zverejnené 17. 09. 2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7311/2020 zo 17. septembra 2020 (platí od 18. septembra), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 z 09.09.2020 - opatrenie - prevádzky a hromadné podujatia, zverejnené 17. 09. 2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia) - č. OE/791/108782/2020 z 08.09.2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 aktualizované 18.09.2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Praktické informácie a kontakty na RÚVZ v SR po príchode z rizikových krajín (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu), zverejnené 28.08.2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Leták - čo robiť po príchode zo zahraničia, zverejnené 28.08.2020
2020.09.19. Flag of Slovakia pdf Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia, zverejnené 11. 09. 2020
2020.09.09. Flag of Slovakia pdf Článok: „Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni“, zverejnené 04. 09. 2020 o 19:14 h.
2020.09.09. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7092/2020 z 09. septembra 2020 (platí od 10. septembra), ktoré ruší opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6849/2020 z 28.08.2020 - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia, zverejnené 09. 09. 2020
2020.09.09. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7093/2020 z 09. septembra 2020 (platí od 10. septembra od 07:00 h), ktoré dopĺňa opatrenie ÚVZ SR č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020 - zmena opatrenia hranice - medzinárodná letecká doprava, zverejnené 07. 09. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Opatrenie č. OLP/6911/2020 opatrenie - zamestnávateľ s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Opatrenie č. OLP/6850/2020 opatrenie hranice - domáca izolácia - rizikové krajiny s platnosťou od 01. 09. 2020- zverejnené 28. 08. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Opatrenie č. OLP/6849/2020 opatrenie prevádzky a hromadné podujatia s platnosťou od 01. 09. 2020 - zverejnené 28. 08. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Opatrenie č. OLP/6848/2020 zmena opatrenia - rúška - platné od 02. septembra 2020 od 06:00 hod. do 14. septembra 2020 18:00 hod. - mení opatrenie OLP/5453/2020 z 03.07.2020 - zverejnené 28. 08. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020 - zverejnené 28. 08. 2020
2020.08.31. Flag of Slovakia pdf Prehľad opatrení platných od septembra 2020
2020.08.19. Flag of Slovakia pdf Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky) - streda, 19. 08. 2020
2020.08.19. Flag of Slovakia pdf Informácia k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 za deň 19. 09. 2020 (80 prípadov) a 18. 08. 2020 (100 prípadov) - 20. 08. 2020 a 19. 08. 2020
2020.08.03. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Zvládnite horúčavy bez zdravotných rizík
2020.08.03. Flag of Slovakia pdf AKOSA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU
2020.07.20. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5761/2020 zo 17. 07. 2020 s účinnosťou od 20. 07. 2020 od 07:00h, ktoré mení opatrenie OLP/5455/2020 z 03. 07. 2020 - zmena hranice
2020.07.20. Flag of Slovakia pdf UVZSR - Usmernenia 29. týždeň
2020.07.20. Flag of Slovakia pdf Čo robiť po príchode zo zahraničia
2020.07.10. Flag of Slovakia pdf Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (28. týždeň)
2020.07.03. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - zmeny
2020.07.03. Flag of Slovakia pdf Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k aktualizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19
2020.06.12. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 12.06.2020
2020.06.12. Flag of Slovakia pdf Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
2020.06.12. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - k prevádzke školských stravovacích zariadení
2020.06.12. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
2020.06.10. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 10.06.2020
2020.06.10. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - od 10. júna od 7:00 hod - Domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény
2020.06.10. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - od 10. júna od 6:00 hod - Prevádzky
2020.06.10. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - od 10. júna od 6:00 hod - Rúška
2020.06.08. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19
2020.06.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenia - Zotavovacie podujatia
2020.06.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenia od 3.júna 2020 od 12:00 hod. - Návštevy
2020.06.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenia od 05. júna 2020 od 08:00 hod. - Zmena hranice HU, AT
2020.06.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenia od 04. júna 2020 od 00:00 hod. - Zmena hranice ČR
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Návrh chytrá a štátna karanténa
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Zmena chytrá a štátna karanténa
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Zmena opatrení, hranice 48 hod.
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Usmernenie pre pracoviská
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Zmena opatrení pre prevádzky - výnimky
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Rúška - zmena
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Prevádzky, školy - zmena
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Rúška - návod - leták
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Opatrenia 21. a 22. týždeň - Sociálny odstup - COVID-19
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Smart karanténa – domáca izolácia ako alternatíva štátnej karantény
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Smart karanténa – Súhlas s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf Smart karanténa – Čestné vyhlásenie
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení
2020.06.02. Flag of Slovakia pdf ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)
2020.05.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - Zastupiteľstvá a pohreby
2020.05.05. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - Prevádzky 2 fáza
2020.05.05. Flag of Slovakia pdf Opatrenia - Hromadné podujatia - bohoslužby
2020.04.29. Flag of Slovakia pdf Možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne.
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym lab. výsledkom na COVID19 v karanténnych zariadeniach
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Oatrenie UVZSR - Otvorenie prevádzok dôchodcov - zmena
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR - športoviská
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými výkonmi COVID19
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Zásady pre ubyt. zariadenia hotelového typu poskyt. ubyt. osôb v karanténe v suvisl. s výskyt. ochor. COVID19
2020.04.23. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 196 Slovenskej republiky - k návrhu plánu rieš. ochor. COVID-19 v margin. rómskych komunit.
2020.04.23. Flag of Slovakia pdf Metodické usmernenie
2020.04.22. Flag of Slovakia pdf Otvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
2020.04.20. Flag of Slovakia pdf Nové platné opatrenia UVZSR
2020.04.06. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 207 Slovenskej republiky - Rozšírený núdzový stav od 08. do 13. apríla 2020
2020.04.04. Flag of Slovakia pdf Dôležité opatrenie - Karanténa
2020.04.02. Flag of Hungary pdf Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak!
2020.03.29. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - Uzatvorenie prevádzok
2020.03.28. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - ZMENA
2020.03.27. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 169 Slovenskej republiky
2020.03.20. Flag of Hungary pdf ÚJ RÖPLAPOK MAGYAR NYELVEN - COVID-19 - Új információs grafiák az ŠPDTP csapatától
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf NOVÉ LETÁKY MZ SR - COVID-19 - Nové infografiky z tímu ŠPDTP
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Zmena a doplnenie opatrení HH Slovenskej republiky
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Oznámenie: Stránky Jahodná - Felhívás: Ügyfélfogadás Pozosnyeperjes
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR karanténa
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 - štvrtá aktualizácia
2020.03.12. Flag of Slovakia pdf V zmysle vyhláseného mimoriadného stavu Úradom vlády SR vedenie obce Jahodná prijalo nasledovné opatrenia
2020.03.12. Flag of Hungary pdf A Szlovák Köztársaság Kormánya által kihirdetett rendkívüli helyzet alapján Pozsonyeperjes község vezetősége a következő rendelkezéseket hozta a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
2020.03.12. Flag of Slovakia pdf Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Uznesenie vlády SR
2020.03.11. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás 
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom 
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Hogyan csökkentsük a koronavírus-fertőzés kockázatát
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
2020.03.09. Flag of United Kingdom pdf Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence
2020.02.26.  Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV - prvá aktualizácia
. SK PDF .

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa