• 1

COVID IN TEXT

2020.05.08. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - Zastupiteľstvá a pohreby
2020.05.05. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR - Prevádzky 2 fáza
2020.05.05. Flag of Slovakia pdf Opatrenia - Hromadné podujatia - bohoslužby
2020.04.29. Flag of Slovakia pdf Možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne.
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym lab. výsledkom na COVID19 v karanténnych zariadeniach
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Oatrenie UVZSR - Otvorenie prevádzok dôchodcov - zmena
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR - športoviská
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými výkonmi COVID19
2020.04.27. Flag of Slovakia pdf Zásady pre ubyt. zariadenia hotelového typu poskyt. ubyt. osôb v karanténe v suvisl. s výskyt. ochor. COVID19
2020.04.23. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 196 Slovenskej republiky - k návrhu plánu rieš. ochor. COVID-19 v margin. rómskych komunit.
2020.04.23. Flag of Slovakia pdf Metodické usmernenie
2020.04.22. Flag of Slovakia pdf Otvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR
2020.04.20. Flag of Slovakia pdf Nové platné opatrenia UVZSR
2020.04.06. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 207 Slovenskej republiky - Rozšírený núdzový stav od 08. do 13. apríla 2020
2020.04.04. Flag of Slovakia pdf Dôležité opatrenie - Karanténa
2020.04.02. Flag of Hungary pdf Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak!
2020.03.29. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - Uzatvorenie prevádzok
2020.03.28. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia - ZMENA
2020.03.27. Flag of Slovakia pdf Uznesenie vlády č. 169 Slovenskej republiky
2020.03.20. Flag of Hungary pdf ÚJ RÖPLAPOK MAGYAR NYELVEN - COVID-19 - Új információs grafiák az ŠPDTP csapatától
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf NOVÉ LETÁKY MZ SR - COVID-19 - Nové infografiky z tímu ŠPDTP
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU
2020.03.19. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Zmena a doplnenie opatrení HH Slovenskej republiky
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.16. Flag of Slovakia pdf Oznámenie: Stránky Jahodná - Felhívás: Ügyfélfogadás Pozosnyeperjes
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Opatrenie UVZSR karanténa
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
2020.03.14. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 - štvrtá aktualizácia
2020.03.12. Flag of Slovakia pdf V zmysle vyhláseného mimoriadného stavu Úradom vlády SR vedenie obce Jahodná prijalo nasledovné opatrenia
2020.03.12. Flag of Hungary pdf A Szlovák Köztársaság Kormánya által kihirdetett rendkívüli helyzet alapján Pozsonyeperjes község vezetősége a következő rendelkezéseket hozta a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
2020.03.12. Flag of Slovakia pdf Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Uznesenie vlády SR
2020.03.11. Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás 
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom 
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Hogyan csökkentsük a koronavírus-fertőzés kockázatát
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy
2020.03.09. Flag of Hungary pdf Mit tegyen, ha az új koronavírus által érintett területekről tér haza
2020.03.09. Flag of Slovakia pdf Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
2020.03.09. Flag of United Kingdom pdf Recommendations for people arriving from the areas of COVID -19 occurrence
2020.02.26.  Flag of Slovakia pdf Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV - prvá aktualizácia
. SK PDF .

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa