Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda - služby a výroba

Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda - služby a výroba

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Dĺžka trvania výzvy je 15.10. 2019 do 15.1.2020.

PRE VIAC INFO KLIKNITE PROSIM TU