Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

 

Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

 >>> http://www.mas-scv.sk/  <<<

europsky fond reg rozvoja

 LEADER logo

 

logo PRV 2014 2020 verzia 03

 

mas

 

,ministerstvo