Povinnosť registrácie všetkých chovov Ošípaných

Povinnosť registrácie všetkých chovov OŠ-žiadosť o informovanie-Ocú Mú-191118
pdf


Zoznam poverených SVL vykon.ŠVČ-podľa obcí-2018+telefón-odber vzoriek-fin-250518
pdf


20181126-PRO-Vyk. rozhodnutie 2018 - 1669
pdf

 


 Povinnosť registrácie všetkých chovov Ošípaných

pdf
Usmernenie k zrušeniu výnimky z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná

pdf
REGISTRÁCIA CHOVU (tlačivo)