• 1

Jarná vakcinácia psov, mačiek v obciach a mestách okresu DS

RVPS Dunajská Streda  Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti žiada o súčinnosť  pri zabezpečení vakcinácie psov, mačiek a iných mäsožravých  zvierat proti besnote prostredníctvom poverených súkromných veterinárnych lekárov (SVL), ako aj zabezpečenia informovanosti občanov-chovateľov o povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat. 

 

1.      Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat - žiadosť o súčinnosť (*.pdf)

2.      Jarná vakcinácia psov, mačiek v obciach a mestách okresu Dun. Streda (*.pdf)

3.      Zoznam poverených SVL vykonávaním ŠVČ v obciach okresu Dun. Streda (*.pdf)

4.      Aktuálne informácie o besnote (*.pdf)

5.      Vzor veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera (*.pdf)

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 905 531 805 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa