• 1

Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce - polgármester:

Ribánszký Jarmila, Ing.

 

Zástupca starostu - polgármester helyettes:

Agáta Rebrová, Mgr.

 

 Obecné zastupiteľstvo

František Csiba, Ing.

František Czajlik

Jolana Černá, JUDr.

Silvester Fucsek

Silvia Fucseková

Július Mórocz

Agáta Rebrová, Mgr.

Alexander Rigó

Juraj Szitás

Önkormányzati képviselő testület tagjai:

Csiba Ferenc, Ing.

Czajlik Ferenc

Černý Jolán, JUDr.

Fucsek Szilveszter

Fucsek Szilvia

Mórocz Gyula

Rebró Ágota, Mgr.

Rigó Sándor

Szitás György

 

 

Komisie – bizottságok:

  1. Komisia pre ochranu verejného záujmu – Közérdekvédelmi bizottság
  2. Komisia finančnú a pre výstavbu a regionálny a štrukturálny rozvoj - Pénzügyi, építési, regionális és strukturális fejlesztési bizottság
  3. Komisia pre mládež, kultúru, voľný čas a šport – Ifjúsági, kultúrális ,szabadidős és sport bizottság
  4. Komisia pre sociálne veci a spoluprácu s cirkvou – Szociális bizottság
  5. Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia - Közrend és környezetvédelmi bizottság

 

 

 

 

 

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa