• 1

Interreg SKHU/WETA/2101/4.1/006

 

Cieľom malého projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami pohraničného územia, ako aj posilnenie spoločenskej kohézie. Vytýčené ciele budú dosiahnuté podporou cezhraničných vzťahov miestneho charakteru v obci Győrladamér (HU) a Jahodná (SK), a to realizáciou spoločných podujatí. Pomocou týchto podujatí sa zvýši záujem o cezhraničné aktivity a budujú sa nové partnerstvá v znamení tradícií.

Vedúci partner na maďarskej strane, obec Győrladamér organizuje tradičný rozprávkový festival názvom Festival Bóbita, ktorý bude venovaný pre deti predškolského veku so zapojením ďalších materských škôl z blízkeho regiónu a aktívnou spoluúčasťou škôlkarov partnera z obce Jahodná. Festival sa bude konať v mesiaci apríl 2022 ako celodenná aktivita v obci Győrladamér, ktorá bude spojená s tvorivou remeselníckou dielňou pre deti v znamení tradícií.

Cieľovou skupinou verejného podujatia - Oslavy jari - partnera zo Slovenska, obce Jahodná, sú deti predškolského a školského veku. Jarná oslava je plánovaná na mesiac apríl 2022 a podľa možností bude realizovaná vo vonkajšom prostredí športového ihriska v Jahodnej. Jej témou bude ukážka miestnych tradícií a budovanie nového partnerstva. Počas celodennej aktivity bude organizovaný remeselnícky trh, remeselnícke dielne, beh pre mier. Do programu bude zahrnuté aj filmové premietanie zo zaujímavostí a histórie regiónu. Do celej aktivity budú aktívne zapojené deti a ich rodičia z obce Győrladamér.

Interreg SKHU WETA 2101 4 1 006 board


TAVASZKÖSZÖNTŐ ÜNNEPSÉG - OSLAVA JARI

pdf Meghívó  -  pdf Pozvánka  -   pdf Plagát


 pdf Objednávky


pdf Faktúry


 

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa