• 1

Interreg - SKHU/WETA /1901/4.1/316

 

Cieľom úspešného cezhraničného projektu je zlepšiť podmienky na vytvorenie trvalej spolupráce a úroveň jestvujúcej spolupráce medzi samosprávami, vzdelávacími a sociálnymi inštitúciami, mládežníckymi a spoločenskými organizáciami partnerských obcí pohraničného územia, obce Jahodná a obce Gyarmat. Projekt chce súčasne posilniť aktívnu cezhraničnú výmenu skúseností medzi obyvateľmi partnerských obcí. Do realizácie aktivít sa aktívne zapája aj partner bez finančnej spoluúčasti, Občianske združenie-Jahodná pri Dunaji. Vytýčené ciele partneri chcú dosiahnuť realizáciou spoločných festivalov v duchu ľudových tradícií a priateľstva. Týmto cieľom bol 19. júna 2021 usporiadaný spoločný Festival priateľstva v obci Gyarmat a 21. augusta 2021 bude realizovaný Festival jahôd aktívnou spoluúčasťou obce Gyarmat.

poster SK Interreg SKHU


  

 

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa