Výsledky súťaže šotov o kompostovaní

Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na kompostovanie má svojich víťazov

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlásilo v minulom roku pre študentov súťaž o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie. Aktivita má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu. 3. októbra 2014 boli na pôde Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej (SSUŠF) v Košiciach vyhlásené výsledky súťaže a ocenení výhercovia – mladí kreatívni tvorcovia. Do súťaže bolo prihlásených 9 reklamných šotov, z ktorých odborná porota vyberala 3 najlepšie.

1. miesto

 

2. miesto

 

3. miesto

 

Neumiestnené šoty