• 1

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda v rámci projektu spolupráce s Miestnou akčnou skupinou Moravský kras o.s. počas roku 2013 realizovali projekt „ Via Bohemica“. Česká cesta, tzv. Via Bohemica bola významná starobylá obchodná cesta, spájajúca Prahu s Budínom, prechádzajúca územím projektových partnerov. Via Bohemica vznikla ako obchodná cesta v 14. storočí na podporu ekonomiky a rozvoja.

V rámci projektu okrem iného sa spracovala história „Via Bohemica“, vypracovalo sa logo regionálnej značky produktov a služieb a manuál pre udeľovanie a používanie regionálnej značky.

Dole sú uvedené výstupy z projektu, kde si môžete prezrieť publikácie „Via Bohemica“ a informácie o miestnych produktoch a službách.

Publikácia "VIA BOHEMICA" v slovenskom jazyku (stiahnuť vo formáte PDF)

ViaBohemicaWebpredna-strana

"VIA BOHEMICA" öszzefoglaló magyar nyelven (letöltés PDF formátumban)
"VIA BOHEMICA" Resume in english (download in PDF)
"VIA BOHEMICA" zusammenfassung in Deutsch (download in PDF format)

 

Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych produktov a výrobkov

produkty-predna-strana

 

Informačná brožúra "Via Bohemica" miestnych služieb

predna strana sluzy

 

 

Filmový cestovateľský sprievodca po "Via Bohemica" miestnych služieb

 

 

Filmový cestovateľský sprievodca po "Via Bohemica" - miestnych produktov

Hlavné menu

OBECNÝ ÚRAD JAHODNÁ


Námestie Sv.Trojice 294/3
930 21 Jahodná


+421 (0)31 55 91 159
+421 911 891 567
+421 911 503 033 (starosta)


.

www.obecjahodna.sk

ÚRADNÉ HODINY


Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Streda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Piatok: 8:00-12:00

 

mapa