Základné údaje o obci

Samosprávny kraj:
Okres:
Región:
IČO:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Prvá písomná zmienka:
Starosta:

Trnavský
Dunajská Streda
Podunajský
00305472
1551
1569ha
1552
Jarmila Ribánszky, Ing.

 

 

 

 

 

 


Erb obce Jahodná:

 Erb obce Jahodná