Kultúrne pamiatky

Rísmkokat. kostol v barokovom slohu dal postaviť Károly Esterházy v roku 1747.

Vzácnou pamiatkou je socha Pieta z prvej polovice 19. str., vyrezali ju z jediného kusu dreva. Sochy Sv. Krištofa a Sv. Jána Nepmuckého sú vyrezané taktiež z dreva.

Oproti obecnému úradu je socha Sv. Trojice, pochádza z r. 1828.

Obec bola známa mlynárstvom. Ako technická pamiatka sa zachoval len mlyn Istvána Nagya.

V obci sa nachádza aj krásny park so vzácnymi drevinami.