Kroniky obce

 

book icon 71x71
Kronika Obce Jahodná - I. diel
Pozsonyeperjes krónikája - I. kötet
1553 - 1970

book icon 71x71
Kronika Obce Jahodná - II. diel
Pozsonyeperjes krónikája - II. kötet
1970 - 2003