Obecná knižnica


Kultúrny dom 1. poschodie

vedúca: Mgr. Erzsébet Ravasz

otovená každý utorok od 16.00 -  do 18.00