Farnosť Jahodná

Adresa:
Hlavná 295
930 21 Jahodná

Správca farnosti (farár):
Vdp. Sándor Tóth

0905 815 742
031 7855 113