Civilná ochrana

 

pdf Zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia na území obvodu Okresného úradu Dunajská Streda

pdf Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

pdf Tudnivalók vészhelyzetben

pdf Odporúčane postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

pdf Ako sa zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

pdf Mit kell tenni veszély esetén

pdf Dodržiavanie základných zásad správania sa počas horúčav

pdf Alapvető viselkedési szabályok kánikula idején

pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti